เดอะโคลเวอร์ ทาวน์โฮมในเมือง@แอร์พอร์ต เชียงใหม่

แนวคิดโครงการเดอะโคลเวอร์ ทาวน์โฮมในเมือง@แอร์พอร์ต เชียงใหม่

จากจุดตั้งต้นแนวความคิดที่จะเป็นนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ด้วยการมอบสิ่งที่ดีที่สุดกับผู้อยู่อาศัย จึงเป็นที่มาของ "โครงการทาวน์โฮม ดีจัง"
ด้วยยึดเอา 5 ดี อันได้แก่ ทำเลดี, ดีไซน์ดี, คุณภาพดี, บริการดี และ ราคาดี ทั้งนี้เพื่อเป็นโครงการทาวน์โฮม-ทาวน์เฮาส์ในเชียงใหม่ที่ดีที่สุดอีกโครงการหนึ่ง